پیش‌آهنگ پیشاهنگ پيش‌آهنگی پیش‌آهنگی

پيش‌آهنگي براي اولين مرتبه در سال ۱۳۰۴ شمسي توسط آقاي ميرزا احمد امين زاده درايران تأسيس شد و با وجود مشكلات وموانع فراوان با كوشش ايشان تا حدود سال ۱۳۱۰ فعاليت هاي آن ادامه يافت.

 درحدود سال ۱۳۱۰ به عراق مسافرت كردند و پس ازآن مدتي آقاي سيدرضا اخوي سرپرستي پيش‌آهنگي را عهده دار شدند.
در سال ۱۳۱۳ ترويج پيش‌آهنگي مورد توجه دولت قرار گرفت و وزارت فرهنگ مأمور اجراي آن شد و با طرح جديدي شروع به فعاليت نمود. در مهر ماه همان سال مسترگيبسن متخصص امريكايي براي سرپرستي تربيت بدني و پيش‌آهنگي به ايران دعوت شدند.
اولين دورة كلاس مربيان پيش‌آهنگي درخرداد ماه ۱۳۱۴ با شركت ۴۰ نفر از مربيان تهران و۴۴ نفر از مربيان شهرستانها به مدت ۱۵ روز تشكيل شد محل اين اردو در منظريه (اردوگاه شهيد باهنر) بود. در طول تعطيلات تابستان همان سال مقررات وآيين ‌نامه‌هاي لازم براي اجراي پيش‌آهنگي در رسدها تهيه و تدوين شد و فعاليت هاي پيش آهنگي روز به روز در تمام شهرستان‌هاي كشور توسعه يافت ولي با شروع وقايع شهريور۱۳۲۰ اين فعاليت‌ها متوقف شد ودر طول مدت يازده سال جز در يكي دو دسته كوچك فعاليت پيش‌آهنگي به چشم نمي‌خورد.

 علاقمندي و فعاليت آقايان ابراهيم صدري ‌و جليل كتيبه‌اي‌ و ساير دوستانشان در اين دورة فترت قابل تمجيد و ستايش است.

در سال ۱۳۳۲ آقاي دكتر حسين بنائي كه تحصيلات عالي خود را در رشتة تعليم و تربيت، روانشناسي وتربيت بدني در آمريكا به پايان رسانيده بود. مأمور تجديد سازمان پيش‌آهنگي ايران شد..
زنده ياد آقاي دكتر حسين بنائي كه در دورة قبل نيز از مربيان شايسته و علاقه‌مند بود با ايمان و علاقه قابل تحسيني فعاليت‌هاي پيش‌آهنگي را آغاز نمودند و در آذر ماه سال ۱۳۳۲

با تشكيل اولين كلاس مربيان پيش‌آهنگي نهضت جديد پيش‌آهنگي ايران آغاز شد. پيش‌آهنگي ايران درآغاز اين دوره با مشكلات اجتماعي و موانع بسيار رو به رو بود ولي با علاقمندي و پشتكار آقاي دكتر بنائي و همكاران ايشان در سراسر كشور بر مشكلات  و موانع مسلط شدند و موفقيتهاي پي‌در پي به شرح زير نصيب سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران شد.
درسال ۱۳۳۴ سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به رسميت شناخته شد. درسال     ۱۳۳۵ اولين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران تشكيل شد.
در سال ۱۳۳۷ دومين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران با شركت بيش از چهار هزار نفر پيش‌آهنگ تشكيل شد و در اين جمبوري پيش‌آهنگان كشورهاي پاكستان، تركيه، عراق، اردن،

 انگليس، ژاپن، آلمان و آمريكايي هاي مقيم ايران شركت داشتند. در سال ۱۳۳۹ سومين جمبوري ملي پيش‌آهنگي ايران با شركت بيش از ده هزار نفر پيش‌آهنگ

 ايراني و خارجي تشكيل شد.
در سال ۱۳۳۹منظريه ( اردوگاه شهيد باهنر) از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به عنوان يك مركز بين‌المللي تربيت مربي و تشكيل كلاس‌ها شناخته شد.

در همين سال آقاي دكتر حسين بنائي به عضويت كميته دوازده نفري پيش‌آهنگي جهان انتخاب شدند. درسال ۱۳۴۱ انجمن طرفداران پيش‌آهنگي درايران تشكيل شد و عده‌اي از شخصيت‌هاي درجة اول مملكت عضويت اين انجمن را پذيرفتند.
در سال ۱۳۴۱ اولين كنگرة پيش‌آهنگي ايران با شركت نمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي  تمام استان‌هاي كشور در منظريه ( اردوگاه‌ شهيد باهنر) تشكيل شد.
در سال ۱۳۴۲ دومين كنگره پيش‌آهنگي ايران علاوه برجلسة ساليانة شوراي عالي  پيش‌آهنگي ايران با وجود تمام استانداران، مديران كل فرهنگ استان‌ها و نمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي استان‌ها تهران تشكيل شد. سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران در رديف قوي‌ترين سازمان‌هاي پيش‌آهنگي جهان قرار گرفته بود.

 روش صحيح و برنامه‌هاي جامع و متنوعي كه پي‌درپي از طرف سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران اجرا مي‌شد اين اميدواري را به وجود آورد كه درآيندة نزديك از سازمان ‌هاي پيش‌آهنگي‌ پيشرفته جهان پيشي‌ گرفته‌ و افتخارات بيشتري نصيب پيش‌‌آهنگان ايران سازد.

 تأسيس مجدد سازمان پيش آهنگي ايران
رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران در تاريخ ۲۴/۱۲/۵۷ يعني يك ماه پس از پيروزي انقلاب در اجتماع چندين هزار پيش‌آهنگ و مربيان پيش آهنگي كه براي ديدار و بيعت با ايشان و كسب فيض از

در مدرسه فيضيه قم گرد آمده بودند فرمودند:« پيش‌آهنگي بايد باقي بماند و به نهضت خود ادامه دهد»

 اين در شرايطي بود كه بعضي از گروهها كه شايد هنوز ماهيتشان براي عموم شناخته نشده بود نغمه هايي را در مورد لزوم انحلال ارتش و بعضي از سازمان هاي ديگر مانند

 سازمان ملي پيش آهنگي ايران ، ساز كرده بودند. امام راحل با ژرف‌نگري و علم و بصيرتي كه خاصه رهبري انقلاب بود و با توجه به مطالعات و گزارش هايي نيز كه خدمتشان تقديم شده بود نظر خود را مبني بر لزوم حفظ و بقاي پيش‌آهنگي بيان كردند.

اما متأسفانه دستور صريح و مؤكد ايشان يكي دو سال بعد تا حدود زيادي رنگ باخت و به دست فراموشي سپرده شد به طوريكه مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۶۱ سازمان پيش‌آهنگي ايران را با اختلاف تنها يك رأي مخالف بيشتر منحل نمود.
از همان زمان يكي ازعلاقمندان به فعاليت هاي پيش آهنگي كه در مدرسه فيضيه حضور داشت و شخصاً سخنان امام را شنيده بود تصميم گرفت دوباره فعاليت‌هاي مفيد پيش آهنگي  را در ايران راه اندازي كند ، اين شخص كسي نبود جز محسن زنجاني  مؤسس جديد فعاليت هاي پيش آهنگي. وي در سال ۱۳۳۰ در تهران به دنيا آمد ، دوران نوجواني و جواني را همراه با پيش كسوتان پيش آهنگ گذراند و از آنها نكات فراواني فراگرفت و به خاطر علاقه و ذكاوتي كه داشت در فعاليت هاي گروهي به عنوان سرجوخه و پايور و در نهايت به سمت مربي و مشاور پيش آهنگي هوايي نائل شد.
در سال ۱۳۵۱ به استخدام مركز فنون هواپيمايي ايران درآمد و دوره‌هاي تخصصي و فوق تخصصي  را در زمينه‌ هواپيماهاي مدل راديو كنترل (بدون سرنشين) و هواپيماهاي مدل قابل پرواز گذراند.

عمده فعاليت‌هاي انجام شده ايشان در زمينه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و اجرايي به شرح ذيل مي باشد:
در بخش آموزشي:

 تدوين كتاب آموزشي چگونه هواپيماي مدل بسازيم؟ (شامل ۱۷ نقشه ساخت و پرواز هواپيماهاي مدل قابل پرواز ) ،

 برگزاري اردوهاي آموزشي دانش پرواز جهت مربيان آموزش و پرورش ،

برگزاري دوره هاي آموزش تربيت مربي و راهنمايان اردو و گردشگري به تعداد ۹۰ نفر معلمين آموزش و پرورش با همكاري اداره آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش كشور در سال ۱۳۶۳٫
در بخش پژوهشي:
تهيه و اجراي «طرح تحقيقاتي پيش‌آهنگي درجمهوري اسلامي ايران ضرورت،

 امكان و الگوها»و عضويت در شوراي بازنگري فعاليت‌هاي پيشتازان و فرزانگان سازمان دانش‌آموزي از فعاليت هاي برجسته ايشان مي باشد.
در زمينه اجرايي:
تأسيس شركت پيش آهنگ كيش در سال ۱۳۷۵ و پس از آن تأسيس كانون آينده سازان پيش آهنگ (كاپ) ثبت سازمان ملي جوانان كه اين كانون در زمينه كارهاي فرهنگي و هنري،

 اجتماعي و توسعه گردشگري ارزان قيمت و گروهي تا كنون توانسته است تعداد۰۰۰/۲۰۰ نفر از جوانان و نوجوانان و خانواده هاي آنان را جهت برنامه‌هاي مختلف گردشگري برنامه ريزي ، سازماندهي و اجرا نمايد.
آقاي زنجاني پس از ماه ها تلاش شبانه روزي و صرف وقت و هزينه در سال ۱۳۸۲ موفق به اخذ مجوز سازمان پيش آهنگي ايران از وزارت كشور گرديد، با تأسيس مجدد اين سازمان،

 پيش آهنگي فعاليت‌هاي خود را در زمينه مشاركت در رشد نوجوانان و جوانان براي تبلور استعدادهاي جسمي، فكري، اجتماعي و معنوي آنان آغاز نمود.

پیش‌آهنگ پیشاهنگ پيش‌آهنگی پیش‌آهنگی

 

من به شرف خود سوگند ياد مي‌كنم، كه به اندازه توانايي‌ام وظيفه خود را نسبت به خدا، دين و ميهنم انجام داده، از مقررات و قوانين پيش آهنگي پيروي نمايم. هميشه به مردم و بني نوع خود ياري و مدد كاري كنم. تن خود را توانا، خرد خود را بيدار و روان خود را پاك نگه دارم.

سوگند پرچم پیش آهنگان:
من به اين پرچم مقدس، كه مظهر استقلال ميهن من است، سوگند وفاداري ياد مي كنم،
زنده باد ملت، پاينده باد ميهن، برقرار باد پرچم جمهوري اسلامي ايران.

منش های پیش آهنگان:

۱٫ شرف و امانتداری: پيش آهنگ امين است وشرافت پيش‌آهنگ قابل اعتماد است.
پاكي وراستي: پيش آهنگ راستگو است و از بدي و ناپاكي دوري مي كند.
ياري‌ومددكاري:پيش‌آهنگ يارومددكارديگران است.
برادري و خواهری: پيش آهنگان همه با هم برادر و خواهرند.
ادب: پيش آهنگ مؤدب است.
حفظ‌محيط زيست: پيش‌آهنگ نسبت به محيط‌زيست خود اهميت قائل است ودر حفظ آن كوشا است.
اطاعت: پيش آهنگ از پدر و مادر و از مربيان و از قانون اطاعت مي كند.
خوشرويي: پيش آهنگ خوشرو و خندان است.
صرفه جويي: پيش آهنگ صرفه جو است.
پرهيزگاري: پيش آهنگ پرهيزگار است و از نزديك شدن به امور خلاف دين و اخلاق خودداري مي كند.
پاسداري: پيش آهنگ قدر محبت را شناخته و نسبت به خدا و ميهن و خويشان و مربيانش پاسدار است.
شجاعت: پيش آهنگ شجاع است.

شیوه و افکار بنیانگذار پیش آهنگی نوین در ایران

پيش آهنگي درس زندگي است، پيش آهنگي كلاس درس نيست، پيش آهنگي يعني بي هم، با هم بودن، پيش آهنگي نبايد سياسي و دولتي باشد، روح پيش آهنگي هميشه زنده مي ماند، پيش آهنگي يك رمز و روش زندگي است، پيش آهنگي درب بازي است به روي همه، پيش آهنگي يك سازمان بين المللي است، يادگيري پيش‌آهنگي يعني تولدي دوباره، پيش آهنگي آموزشي است خارج از خانه و مدرسه، پيش آهنگي يعني سفر به دنياي ناشناخته انسان ها، پيش آهنگي جنبشي است در حركت، تعديل و تكميل، پيش آهنگ ها فعال و با مشكلات واقعي مواجه مي‌شوند، پيش آهنگي يعني سفر به ژرفاي تاريخ انسان ها و تمدن ها، آموزش پيش آهنگي يعني گامي نو به سوي انساني نو شدن، پيش آهنگي يعني گشودن دريچه هايي به جهان فرهنگ ها ، يادگيري پيش آهنگي يعني بر پا خاستن دوستي ها و آشنايي ها، پيش آهنگ ها دنياي بيرون از كلاس هاي مدرسه را كشف مي كنند، پيش آهنگي يعني مواج كردن حافظه، يعني فكر نو روز نو زندگي نو، پيش آهنگ ها و مربي ها بايد داوطلبانه به عضويت پيش آهنگي دربيايند، يادگيري پيش آهنگي يعني بيرون آمدن از دنياي بي سوادي از دنياي تنهايي، پيش آهنگي مكمل آموزش هاي مدرسه و آن چيزي است كه دركلاس درس تعليم داده نمي شود، عشق به يادگيري، عشق به زندگي است يادگيري پيش‌آهنگي عاشقانه گام نهادن در جهان دگران است.

پیش‌آهنگ پیشاهنگ پيش‌آهنگی پیش‌آهنگی

فصل اول كليات و اهداف :
ماده ۱ :
نام: نام سازمان پيشاهنگي ايران است و در اين اساسنامه بلحاظ رعايت اختصار پيشاهنگي ناميده مي شود.

ماده ۲ :
نوع فعاليت : كليه فعاليت هاي سازمان پيشاهنگي, غير سياسي، غير انتفاعي, آموزشي و داوطلبانه براي افراد نوجوان و جوان و بدون تمايز در تبار ، نژاد يا اعتقادات و برطبق اهداف و اصول و روش كه در ذهن بنيانگذار آن تكوين شده و در ذيل آمده است و با رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقا طبق اين اساسنامه فعاليت مي نمايد. ضمنا پيشاهنگي از موسسات مذكور در بند الف ماده ۲ آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب ۵/۵/۱۳۷۷ موضوع مواد ۵۸۴ و۵۸۵ قانون تجارت تلقي مي گردد و آئين نامه شماره ۱۲۶۰۸/ت ۲۷۳۶۷ه-۹/۱۱/۸۱ مصوب هيئت وزيران مي باشد .

ماده۳ :
محل : مركزاصلي پيشاهنگي در استان تهران ، شهرتهران بنشاني خيابان وليعصر , خيابان ميرداماد ,زيرپل ميرداماد پلاك ۳۰۱ واحد ۹ واقع است و درصورت لزوم مي تواند برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه نمايندگي يا دفتر داير نمايد.

ماده ۴ :
تابعيت: پيشاهنگي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد وكليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده ۵ :
مدت : فعاليت پيشاهنگي از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود مي باشد .

ماده ۶ :
دارايي اوليه پيشاهنگي اعم از منقول و غير منقول مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال مي باشد كه توسط بنيانگذار و طراح آقاي محسن زنجاني تماما پرداخت شده و در اختيار خزانه دار قرار گرفته است .

ماده ۷:
هيات موسس بعد از تاسيس و معرفي هيات امنا تحت عنوان موسس مسئوليتي در پيشاهنگي نخواهد داشت.

ماده ۸ : اهداف و آرمان ها و روش اجرا
اهداف و آرمان ها : احيا سازمان پيشاهنگي ايران، پيشاهنگي نهضتي است براي تربيت جوانان و نوجوانان ،آموزشي است براي زندگي ،مكمل مدرسه و خانواده ، همگاني ، داراي تفريحاتي سالم و سرگرمي هدفمند، داوطلبانه ، تجربه ارزشمند و تحولي براي خوب زندگي كردن جوانان بنحوي كه آنان بتوانند با برخورداري از اين تربيت , اعضا مفيدي براي جامعه بشوند و هر يك جاي مناسبي در آن اشغال كنند و جامعه بشري را از مسالمت و رفاه برخوردار سازند .
به منظور :
۱- مشاركت در رشد نوجوانان و جوانان براي تبلور استعداد هاي جسمي , فكري , اجتماعي و معنوي آنان
۲- ارتقا سطح اطلاعات و مهارت هاي فني، علمي، اجتماعي , ورزشي, اخلاقي , مذهبي , هنري و گردشگري
۳- استفاده از پتانسيل نيروي جوان در جهت اجراي طرح ها و برنامه هاي سازنده و عام المنفعه
۴- تربيت و هدايت نوجوانان و جوانان درجهت خدمت رساني و پيشرفت جامعه و داشتن يك زندگي مفيد و سازنده
با ارائه تعليمات پيشاهنگي

روش پيشاهنگ سيستم تماما خودآموز تدريجي مي باشد كه از طريق محورهاي ذيل به انجام مي رسد:
پيروي از اصول مذهبي و معنوي و وفاداري و الزام به اعتقادات مذهبي و پذيرفتن وظايفي كه از آن منتج ميشود.
• وفاداري نسبت به كشورخود و سازگاري و ترويج صلح و درك همكاري در سطوح محلي,ملي, منطقه اي و بين‌المللي
• مشاركت در رشد جامعه از طريق احترام و قدرداني و تجربه اندوزي از پيشكسوتان علمي، معنوي، اداري در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي
• خود را مسئول پيشرفت خويش دانستن و شناسايي و احترام به ارزشهاي دروني، وظيفه شناس بودن, سعي در مثبت كردن امور ، وفاداري نسبت به يك سوگندنامه و قانون وآئين نامه هاي داخلي پيشاهنگي كه به زبان ساده بازتاب اعتقادات مذهبي و فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم كشور عزيز ايران ميباشد.
• ترويج منش هاي پيشاهنگي
۱٫ شرف و امانت
۲٫ پاكي و راستي
۳٫ ياري و مدد كاري
۴٫ برادري و خواهری
۵٫ ادب
۶٫ حفظ محيط زيست
۷٫ اطاعت
۸٫ خوشرويي
۹٫ صرفه جويي
۱۰٫ پرهيزگاري
۱۱٫ پاسداري
۱۲٫ شجاعت
• تشويق به انجام (روزي يك كار نيك)

۵- تقويت اعتماد به نفس و روحيه مسئوليت پذيري و ايجاد زمينه مناسب براي اشتغال جوانان
روش اجراي اهداف :
۱- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقا سطح اطلاعات علمي وفني و مهارت هاي ورزشي جوانان
۲- ترويج آداب , روش ها ، سوگند ، منش ها و تعليمات پيشاهنگي با بهره گيري از اساتيد پيشاهنگي
۳- تربيت مربي پيشاهنگي و برگزاري اردوهاي مختلف گروهي و ارائه آموزش هاي اردويي و ورزشي
۴- ايجاد خانه هاو پايگاه هاي پيشاهنگي در سراسر كشور جهت جذب جوانان پس از كسب مجوز از مراجع ذيصلاح
۵- جذب حمايت هاي مالي و معنوي افراد ، موسسات و ساير علاقمندان در جهت توسعه فعاليتهاي پيشاهنگي
۶- برگزاري همايش ها ، جمپوري ها و جشنواره ها ، نمايشگاههاي مختلف و مسابقات علمي و مهارتي و ورزشي

پیش‌آهنگ پیشاهنگ پيش‌آهنگی پیش‌آهنگی

اهداف

هدف از مكتب پيشاهنگي , مشاركت در رشد نوجوانان وجوانان براي تبلور استعدادهاي جسمي ,فكري اجتماعي و معنوي خود به عنوان افراد و شهروندان وظيفه شناس و اعضاي جوامع محلي و بين المللي خود است و ارتقا سطح اطلاعات مهارت‌هاي فني , علمي اجتماعي , ورزشي , اخلاقي هاي مذهبي، هنري و ايجاد زمينه مناسب براي اشتغال جوانان با اهداف ذيل :
۱- آشنا سازي نوجوانان و جوانان با جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي , هنري ,تاريخي و اجتماعي ايران و جهان
۲- تربيت نيروي انساني در زمينه هاي مختلف بخش خدماتي و تسهيلاتي به عنوان مشاور , مدير مربي پيشاهنگي و تربيت پيشاهنگ جوان
۳- آگاه سازي بخش هاي دولتي و غيردولتي و تشويق آنان به حمايت هاي مادي و معنوي و ايجاد زمينه مشاركت
۴- تامين بخشي از نيازهاي جامعه براي حضور و مشاركت جوانان در عرصه هاي مختلف اجتماعي فرهنگي ، هنري ، اقتصادي در راستاي سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران
۵- فراهم كردن زمينه براي حضور موثر جوانان در موقعيت هاي ملي و بين المللي بويژه طرح گفتگوي تمدنها
۶- ايجاد امكانات و شرايط مناسب براي كسب تجربه ,تقويت روحيه مسئوليت پذيري , وظيفه شناسي ,پيشتازي جامعه پذيري سازگاري اجتماعي جوانان و تقويت قوه ابتكار آنان
۷- ايجاد يا هماهنگي با مراكز تفريحي، اردويي، اقامتي، سياحتي براي ارائه خدمات به اعضا
۸- مشاركت با مراجع ذيربط براي ارتقا كيفيت و هره وري در صنعت گردشگري ملي و بين المللي و ميراث فرهنگي
۹- تعيين هفته هاي معيني مانند هفته نيكوكاري، هفته كار و خدمت، هفته ارزشيابي و غيره
۱۰- مشاركت و همكاري و همياري در تمامي وقايع و حوادث و عوامل طبيعي و غير طبيعي ناگهاني نظير زلزله و سيل ,باد و طوفان و ساير آسيب هاي اجتماعي و ملي

مكتب

پيشاهنگي يك مكتب تربيتي است كه كمبود تربيت كنوني جوانان و نونهالان را تكميل وآنان را براي آينده خوب آماده و در مقابل مبارزات حيات پيروز مي گرداند .
مكتب پيشاهنگي , جنبشي آموزشي , غيرسياسي , غير انتفاعي و داوطلبانه جهت فراهم كردن زمينه مناسب براي حضور موثر جوانان در موقعيت هاي ملي و بين المللي وآگاه سازي آنان براي تقويت و رشد سطح معلومات است . پيشاهنگي يك روش عملي تربيتي براي نوجوانان و جوانان است كه نيازهاي حقيقي آنان و جوامع آن ها را برآورده مي سازد. پيشاهنگي مكمل مدرسه، دانشگاه و خانواده است و نيازهايي كه در هريك از اين نهادها برطرف نمي گردد پرمي‌كند .پيشاهنگي شناخت از خويشتن، نياز به تفحص ,كشف و ميل به دانستن را تحول مي بخشد پيشاهنگي دنياي فراترازكلاس درس را در مي نوردد و مهارتهاي سايرين براي يادگيري و دانش آن را به ديگران منتقل مي كند
پيشاهنگي جنبش و حركتي است درجريان تكامل و سازگاري در هر مكان مطابق با شرايط محلي و در خدمت به نيازهاي محلي پيشاهنگي نماينده هيچ حزب يا تشكيلات سياسي نيست و نبايد باشد ، بااين وجود، پيشاهنگان را تشويق مي كند تا مشاركت سازنده اي در جامعه خود و كشور داشته باشند.
انتخاب روحيه و رويه پيشاهنگي بايد با دليل وعقيده كامل بوده و از اعماق روح و روان برخيزد تا ارزش مكتب پيشاهنگي را دانسته و با كمال ميل و رغبت رويه آن را ادا كند.

فعالیتهای پیش آهنگی در ایران

پيش‌آهنگي براي اولين مرتبه در سال ۱۳۰۴ شمسي توسط آقاي ميرزا احمد امين زاده درايران تأسيس شد و با وجود مشكلات وموانع فراوان با كوشش ايشان تا حدود سال ۱۳۱۰ فعاليت هاي آن ادامه يافت. درحدود سال ۱۳۱۰ به عراق مسافرت كردند و پس ازآن مدتي آقاي سيدرضا اخوي سرپرستي پيش‌آهنگي را عهده دار شدند.
در سال ۱۳۱۳ ترويج پيش‌آهنگي مورد توجه دولت قرار گرفت و وزارت فرهنگ مأمور اجراي آن شد و با طرح جديدي شروع به فعاليت نمود. در مهر ماه همان سال مسترگيبسن متخصص امريكايي براي سرپرستي تربيت بدني و پيش‌آهنگي به ايران دعوت شدند.
اولين دورة كلاس مربيان پيش‌آهنگي درخرداد ماه ۱۳۱۴ با شركت ۴۰ نفر از مربيان تهران و۴۴ نفر از مربيان شهرستانها به مدت ۱۵ روز تشكيل شد محل اين اردو در منظريه (اردوگاه شهيد باهنر) بود.
در طول تعطيلات تابستان همان سال مقررات وآيين ‌نامه‌هاي لازم براي اجراي پيش‌آهنگي در رسدها تهيه و تدوين شد و فعاليت هاي پيش آهنگي روز به روز در تمام شهرستان‌هاي كشورتوسعه يافت ولي با شروع وقايع شهريور۱۳۲۰ اين فعاليت‌ها متوقف شد ودر طول مدت يازده سال جز در يكي دو دسته كوچك فعاليت پيش‌آهنگي به چشم نمي‌خورد. علاقمندي و فعاليت آقايان ابراهيم صدري‌وجليل كتيبه‌اي‌وساير دوستانشان در اين دورة فترت قابل تمجيد و ستايش است. در سال ۱۳۳۲ آقاي دكتر حسين بنائي كه تحصيلات عالي خود را در رشتة تعليم و تربيت، روانشناسي وتربيت بدني در آمريكا به پايان رسانيده بود. مأمور تجديد سازمان پيش‌آهنگي ايران شد..
زنده ياد آقاي دكتر حسين بنائي كه در دورة قبل نيز از مربيان شايسته و علاقه‌مند بود با ايمان و علاقه قابل تحسيني فعاليت‌هاي پيش‌آهنگي را آغاز نمودند و در آذر ماه سال ۱۳۳۲ با تشكيل اولين كلاس مربيان پيش‌آهنگي نهضت جديد پيش‌آهنگي ايران آغاز شد.
پيش‌آهنگي ايران درآغاز اين دوره با مشكلات اجتماعي و موانع بسيار رو به رو بود ولي با علاقمندي و پشتكار آقاي دكتر بنائي و همكاران ايشان در سراسر كشور بر مشكلات و موانع مسلط شدند و موفقيتهاي پي‌در پي به شرح زير نصيب سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران شد.
درسال ۱۳۳۴ سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به رسميت شناخته شد.
درسال ۱۳۳۵ اولين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران تشكيل شد.
در سال ۱۳۳۷ دومين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران با شركت بيش از چهار هزار نفر پيش‌آهنگ تشكيل شد و در اين جمبوري پيش‌آهنگان كشورهاي پاكستان، تركيه، عراق، اردن، انگليس، ژاپن، آلمان و آمريكايي هاي مقيم ايران شركت داشتند.
در سال ۱۳۳۹ سومين جمبوري ملي پيش‌آهنگي ايران با شركت بيش از ده هزار نفر پيش‌آهنگ ايراني و خارجي تشكيل شد.

پیش‌آهنگ پیشاهنگ پيش‌آهنگی پیش‌آهنگی

پیش‌آهنگ پیشاهنگ پيش‌آهنگی پیش‌آهنگی

پیشآهنگی نهادی است مردمی برخاسته از بطن جامعه و برای خدمت به جامعه پیشآهنگی رسم زندگی است آموزش تجربه ها و پیروزیهاست و سراپا شور و شوق ا ست پیشآهنگی نهضتی است برای آموزش و با هدف شادزیستن. آنچه در زندگی لازم است پیش آهنگی از هیچ، همه می آفریند و عشق می پرورد. پیش آهنگ ، امدادگر، ارشادگر، احساسگر و ابداع گر است. پیش آهنگ همیشه و در همه جا یار و یاور بنی نوع است. چگونگی بهره برداری از امكانات اندك، حل مشكلات، تلاش برای رفع آنها و در كنار آنها شاد بودن و شادان زندگی كردن را می آموزد و میآموزاند. پیشآهنگی برای جوانان بالای ۱۷ سال بسیار جذاب و قابل توجه است چرا كه روشی است برای دوست یابی ، فرصتی است برای سرگرمیهای سودمند و هدف دار. آنها با گروه و در كنار اعضاء حس مسئولیت واستقلال را تجربه میكنند. آنها در این راه طبیعت را با تمام زیباییها و جذابیتهایش لمس می كنند و عشق به حیوانات و حفظ محیط زیست را آموزش می بینند. پیشآهنگی یعنی پیشرو بودن، پیشگام بودن. پیشآهنگی كلاس درس نیست، تكرارها و خمودگیها نیست، پیشآهنگی یك مكتب است كه طراوت میزاید و نیكی می آموزد. در پیش آهنگی فرد میآموزد كه چگونه در جامعة اطراف خود با روحی بلند زندگی و خدمت كند. چگونه از توان و نیروی خدادادیش بهرهمند گردد؟ چگونه بیاموزد و چگونه به دیگران تعلیم دهد؟ میآموزد وقتشناس و درستكار ، امین و شجاع، راستگو و خوشرو ، مطیع و مؤدب، شریف و امانتدار باشد. میآموزد پاسدار خوبیها و زاینده نیكیها باشد. آنچه پیش آهنگ میآموزد در كلاس درس و به اجبار نیست ، دل طبیعت كلاس اوست، از طبیعت می آموزد و بهره ها می گیرد. پیشآهنگی تخصص در یك علم و یك زمینه نیست. بلكه پیش آهنگ ، قصد و عزم انجام هركاری را دارد. او یك پزشك ، مربی، معلم، ورزشكار، مبتكر و خلاق است. در مواقع خطربه موقع عكس العمل نشان میدهد، هنگام جراحت می داند به شخص چه خدمتی باید بكند تا خطر را از وی دور سازد .او بی ادعا است و علم و ثروتش را وسیله فخر فروشی قرار نمیدهد. در زمان استراحتش آنچه را می داند به دیگران میآموزد و از دانسته های دیگران بار میگیرد. آنگاه كه خود و دیگران را از شلوغی و آشفتگی زندگی روزمره به دامان طبیعت مهمان میكند، فریاد شادی سرمیدهد. فریاد شادی پیش آهنگ فریادی بر سر همه دغدغههای روحی، بازیافتن انرژی و توان دوباره برای خدمت میباشد. وقتی در اردو به سر میبرد، صبح با نوای خوش نسیم و زمزمه جویباران از خواب برمی خیزد و پرچم ملی كشورش را كه به اهتزاز درآمده است، میبیند. به میهن خود مباهات می كند، به احترام میایستد ، سلام می دهد و به شرف خود كه بالاترین ارزشهای وجودی اوست سوگند یاد می كند، كه به اندازه تواناییش وظیفه خود را نسبت به خدا، ملت و میهن انجام دهد. سوگندیاد میكند كه همواره به مردم خدمت و یاری رساند. تن خود را توانا، خرد خود را بیدار و روان خود را پاك نگه دارد. همین امر به او انرژی میبخشد. از طلوع خورشید تا غروب در پی انجام كار نیك و شادی آفرینی، یادگیری و توانمند ساختن خویش و خلاصه در پی مفید بودن است. لباس پیشآهنگ را كه نماد نیكی و خوبی است برتن می كند، گره دستمال گردن را كه سمبل خدمت است می بندد، تا هرگز خستگی بر جسم و روحش غلبه نكند. مصمم و با اراده برای مقابله با مشكلات پیشمیرود و با شمشیر بران اعتماد به نفس خویش، همه موانع را از سر راه برمی دارد. او به خدای آسمانها چشم دوخته و عشق به وطن را در آمال خویش می پرورد. او همواره آماده خدمت است و شعار آماده باش را سرلوحه زندگی خویش قرار داده است. پس پیش آهنگی یعنی شعر، شعور و شعف. پیش آهنگی یعنی زندگی با عشق، طبیعت و زیباترین زیباییها ، پیشآهنگی یعنی؛ نردبان صعود به خواسته ها، آمال و آرزوها، باید به اوج رسید ، به هدف و كمال اما پله پله، در پیشآهنگی پله اول دانستن تمامی منش ها و شعارها، روشها و فریاد شادیها است. دانستن سوگند پرچم ، احترام به آن و افراشتنش كه تمامی این آموخته ها پیش آهنگ را پله ای بالاتر می برد. قدم می گذارد در راه آموختنی كامل تر و شیرین تر، پله ای كه در آن كمك به هم نوع ، جهت یابی و یافتن راه درست را میآموزد كه چگونه بخواند نقشه راهها را و او می بایست آگاه باشد به تمامی این دانشها تا باز پلهای دیگر بالا رود و لحظه به لحظه به نقطه اوج خود نزدیك و نزدیكتر شود. او در این مرحله است كه میآموزد چگونه مكانی را برای زندگی در طبیعت برگزیند، در این هنگام هم هوا شناس است و هم پزشك، هم معلم و هم منجم، هم آشپز است و هم كشاورز و آنچه را كه نمیداند میآموزد چادرش را كه سرپناه اوست برپا می كند. آب و هیزم فراهم می كند و مكان خوابش را خود می سازد. او خود را آماده ایستادن در برابر بدترین شرایط میكند، سرما و گرما، برف و باران همه و همه را تحمل می نماید تا فردی پایمرد شود، در برابر تمامی سختیها، نیازش را برطرف میسازد و رفع حاجت می كند. غذا می پزد، آشپزخانه میسازد و تمام وسایل مورد نیازش را فراهم می نماید. دراین دوره پیشآهنگ بر داناییاش میافزاید و دیگر كمكهای اولیه را خوب می داند. انواع مسمومیتها، گزیدگی حشرات، آفتاب و گرما زدگی، شكستگی استخوان، برق گرفتگی، خفگی، همه وهمه را میداند و با دانش خود مرهمی می شود برتمام این دردها و علاوه برآن درمانی می شود به تمام آلام روحی و شاد می كند و می خنداند چرا كه هنری والاتر از شاد كردن نمی شناسد.

یزد

واژهٔ یزد در لغت به معنای مقدس و پاک بوده و وجه‌تسمیهٔ این شهر، سرزمین مقدس و شهر خدا است.

واژه‌هایی که در تاریخها، سفرنامه‌ها، سیاحت‌نامه‌ها و دیگر مدارک تاریخی مربوط به پیش از اسلام، ماد و پارت و نیز پیش از ورود آریایی‌ها تا دوران کنونی به یزد داده شده‌است عبارتند از:

الف: ایز – ایزاطیخه – ایزدیس – ایساتیس – ایستخای

ک: کت – کتروا – کته – کث – کثه – که – کهثه

گ: گث – گبست

د: دارالسیاده – دارالشیعه – دارالعباده – دارالمومنین – دارالعلم

ش: شهر ایزد

ی: یزجی – یزد – یزدان شهر – یزدان گرد – یست – یسدی – یسن – یکس

واژه «یزش» به معنای ستایش و نیایش در زبان پارسی میانه است.

ابن بلخی در کتاب فارسنامه که در قرن ششم هجری تألیف شده نام اصلی یزد را «کثه» نامیده و احمد بن حسین بن علی کاتب نیز در قرن نهم در کتاب تاریخ یزد نام «کثه» را تأیید نموده که معنی شهر کوچک است زیرا در پارسی باستان این واژه به معنای کوچک است زیرا کثه در مقایسه با ایساتیس که شهر بزرگی بود در حومه یزد قرار داشته و کوچک بوده‌است.

اصطخری دربارهٔ یزد می‌گوید: «کثه مرکز یزد، شهری است درحاشیه کویر دارای هوای خوب و در عین حال واجد آسایش و تنعم شهرهای بزرگ است». درزمان ساسانیان به فرمان یزدگرد اول در این محل شهری بنا شد که آن را «یزدان گرد» نام نهادند و یزد گرد شهر را به دختر خود هدیه داد. واژه یزد نامی است باستانی که ریشه در «یشت» یا «یزت» و «یسن» داردبا مفاهیمی چون ستایش، نیایش، پرستش، ایزد و … که یکی از فصول پنجگانه اوستا هم با یکی از این نامها یعنی یشت خوانده شده‌است.

بعد از آمدن اسلام و گرایش مردم یزد به دین اسلام عنوان «دارالعباده» به این شهر داده شد. این نام توسط ملکشاه سلجوقی انتخاب شد زیرا علاء الدوله کالنجار تقاضای حکومت یزد را از وی کرده بود تا درآن جا به عبادت بپردازد.

احمد کاتب مورخ یزدی قرن نهم هجری قمری نوشته‌است که:

چون دولت از خاندان غزنویان روی بتافت آفتاب دولت سلجوقیان از آسمان اقبال طلوع کرد و قزل ارسلان به سلطنت بنشست و بعد از او آلب ارسلان و بعد از او سلطان جلال الدین ملکشاه که بهادر این خاندان بود و او را وزیری چون نظام الملک بود.

سلطان ملکشاه از خراسان به عراق آمد و تمام عراق و آذربایجان در تصرف گرفت و به اصفهان آمد. علاء الدوله کالنجار سلطان را استقبال نمود و پیشکشهای پادشاهانه بگذرانید. سلطان ملکشاه او را تعظیم کرد که از سلاطین آل بویه او مانده بود. شرم داشت که اصفهان از او بگیرد. علاء الدوله را بگذاشت و خود به طرف بغداد روان شد و سه سال برفت. بعد از آن به فارس مراجعت فرمود و هوای اصفهان داشت. پیش علاء الدوله فرستاد و او را خلعت پادشاهانه داد و گفت که حرمت تو بر ما واجب است. اما بدان که مرا دوازده هزار جانور همراه است “اشاره به لشکریان ترک و آلتایی!” و هیچ مملکتی بغیر از اصفهان مرا جای نشست برنمی‌تابد، اگر صلاح باشد اصفهان را به من واگذارد و هر مملکت دیگر که می‌خواهد بستاند.

رسول پیش علاء الدوله آمد و مکتوب و خلعت سلطان بیاورد علاء الدوله گفت فرمان بردارم و مرا داعیه سلطنت نیست، اما از وطن ناگزیر است. ولایت مختصر مرا کافی است که اقطاع من باشد و من در آنجا به عبادت مشغول گردم. باقیسلطان حاکم است؛ و رسول را نوازش فرمود و خلعت داد و بازفرستاد.

چون رسول پیش ملکشاه آمد ملکشاه بدو آفرین کرد و او را بستود و دختر عمّ خود، سلیمانشاه، ارسلان خاتون را نامزد او کرد و زفاف کردند و به استصواب رأی نظام الملک یزد را نامزد علاء الدوله کالنجار کردند و گفتند یزد عبادتخانه اوست و یزد را «دارالعباده» نام کردند و علاء الدوله را با ارسلان خاتون و تبع او روانه یزد کردند در سنه اربع و خمسمائه.

و اصفهان به سلطان ملکشاه بازماند و سلطان به اصفهان آمد و دارالسلطنه ساخت؛ و مدفن سلطان در اصفهان است و بعضی فرزندان مثل سلطان محمد و برکیارق و سلطان محمود. نیز گویند نظام الملک در اصفهان مدفون است.

اسامی منتسب به این شهر یعنی کثه (شهر دارای کتس=قنات)، فرافر (دژ بالایی)، هرفت (دژ نگهبانی)، ایساتیس (شهر دارای چشمه پوشیده نیرومند یا قنات نیرومند)، ایستیخای خبر بطلمیوس در صحرای کرمان (“ایس- تی-خاً به همان معنی ایساتیس) و یزد (شهر دارای چشمه پوشیده=قنات) نشانگر اهمیت دیرین و بزرگی این شهر کویری باستانی می‌باشند. وجه اشتقاق خود نامهای فارسی قنات یعنی کاریز (کا- ریز) و کتس (کت- اوس) هم چشمه ریزان و خانه چشمهاست. آثار این قنات نیرومند تاریخی دورتر از خود شهر یزد در بین کوه‌های شیرکوه و مهریز باقی مانده‌است.