سابقه پیش آهنگی در ایران

پيش‌آهنگي براي اولين مرتبه در سال ۱۳۰۴ شمسي توسط آقاي ميرزا احمد امين زاده درايران تأسيس شد و با وجود مشكلات وموانع فراوان با كوشش ايشان تا حدود سال ۱۳۱۰ فعاليت هاي آن ادامه يافت.

 درحدود سال ۱۳۱۰ به عراق مسافرت كردند و پس ازآن مدتي آقاي سيدرضا اخوي سرپرستي پيش‌آهنگي را عهده دار شدند.
در سال ۱۳۱۳ ترويج پيش‌آهنگي مورد توجه دولت قرار گرفت و وزارت فرهنگ مأمور اجراي آن شد و با طرح جديدي شروع به فعاليت نمود. در مهر ماه همان سال مسترگيبسن متخصص امريكايي براي سرپرستي تربيت بدني و پيش‌آهنگي به ايران دعوت شدند.
اولين دورة كلاس مربيان پيش‌آهنگي درخرداد ماه ۱۳۱۴ با شركت ۴۰ نفر از مربيان تهران و۴۴ نفر از مربيان شهرستانها به مدت ۱۵ روز تشكيل شد محل اين اردو در منظريه (اردوگاه شهيد باهنر) بود. در طول تعطيلات تابستان همان سال مقررات وآيين ‌نامه‌هاي لازم براي اجراي پيش‌آهنگي در رسدها تهيه و تدوين شد و فعاليت هاي پيش آهنگي روز به روز در تمام شهرستان‌هاي كشور توسعه يافت ولي با شروع وقايع شهريور۱۳۲۰ اين فعاليت‌ها متوقف شد ودر طول مدت يازده سال جز در يكي دو دسته كوچك فعاليت پيش‌آهنگي به چشم نمي‌خورد.

 علاقمندي و فعاليت آقايان ابراهيم صدري ‌و جليل كتيبه‌اي‌ و ساير دوستانشان در اين دورة فترت قابل تمجيد و ستايش است.

در سال ۱۳۳۲ آقاي دكتر حسين بنائي كه تحصيلات عالي خود را در رشتة تعليم و تربيت، روانشناسي وتربيت بدني در آمريكا به پايان رسانيده بود. مأمور تجديد سازمان پيش‌آهنگي ايران شد..
زنده ياد آقاي دكتر حسين بنائي كه در دورة قبل نيز از مربيان شايسته و علاقه‌مند بود با ايمان و علاقه قابل تحسيني فعاليت‌هاي پيش‌آهنگي را آغاز نمودند و در آذر ماه سال ۱۳۳۲

با تشكيل اولين كلاس مربيان پيش‌آهنگي نهضت جديد پيش‌آهنگي ايران آغاز شد. پيش‌آهنگي ايران درآغاز اين دوره با مشكلات اجتماعي و موانع بسيار رو به رو بود ولي با علاقمندي و پشتكار آقاي دكتر بنائي و همكاران ايشان در سراسر كشور بر مشكلات  و موانع مسلط شدند و موفقيتهاي پي‌در پي به شرح زير نصيب سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران شد.
درسال ۱۳۳۴ سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به رسميت شناخته شد. درسال     ۱۳۳۵ اولين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران تشكيل شد.
در سال ۱۳۳۷ دومين جمبوري ملي پيش‌آهنگان ايران با شركت بيش از چهار هزار نفر پيش‌آهنگ تشكيل شد و در اين جمبوري پيش‌آهنگان كشورهاي پاكستان، تركيه، عراق، اردن،

 انگليس، ژاپن، آلمان و آمريكايي هاي مقيم ايران شركت داشتند. در سال ۱۳۳۹ سومين جمبوري ملي پيش‌آهنگي ايران با شركت بيش از ده هزار نفر پيش‌آهنگ

 ايراني و خارجي تشكيل شد.
در سال ۱۳۳۹منظريه ( اردوگاه شهيد باهنر) از طرف دفتر بين‌المللي پيش‌آهنگي به عنوان يك مركز بين‌المللي تربيت مربي و تشكيل كلاس‌ها شناخته شد.

در همين سال آقاي دكتر حسين بنائي به عضويت كميته دوازده نفري پيش‌آهنگي جهان انتخاب شدند. درسال ۱۳۴۱ انجمن طرفداران پيش‌آهنگي درايران تشكيل شد و عده‌اي از شخصيت‌هاي درجة اول مملكت عضويت اين انجمن را پذيرفتند.
در سال ۱۳۴۱ اولين كنگرة پيش‌آهنگي ايران با شركت نمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي  تمام استان‌هاي كشور در منظريه ( اردوگاه‌ شهيد باهنر) تشكيل شد.
در سال ۱۳۴۲ دومين كنگره پيش‌آهنگي ايران علاوه برجلسة ساليانة شوراي عالي  پيش‌آهنگي ايران با وجود تمام استانداران، مديران كل فرهنگ استان‌ها و نمايندگان شوراهاي پيش‌آهنگي استان‌ها تهران تشكيل شد. سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران در رديف قوي‌ترين سازمان‌هاي پيش‌آهنگي جهان قرار گرفته بود.

 روش صحيح و برنامه‌هاي جامع و متنوعي كه پي‌درپي از طرف سازمان ملي پيش‌آهنگي ايران اجرا مي‌شد اين اميدواري را به وجود آورد كه درآيندة نزديك از سازمان ‌هاي پيش‌آهنگي‌ پيشرفته جهان پيشي‌ گرفته‌ و افتخارات بيشتري نصيب پيش‌‌آهنگان ايران سازد.

 تأسيس مجدد سازمان پيش آهنگي ايران
رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران در تاريخ ۲۴/۱۲/۵۷ يعني يك ماه پس از پيروزي انقلاب در اجتماع چندين هزار پيش‌آهنگ و مربيان پيش آهنگي كه براي ديدار و بيعت با ايشان و كسب فيض از

در مدرسه فيضيه قم گرد آمده بودند فرمودند:« پيش‌آهنگي بايد باقي بماند و به نهضت خود ادامه دهد»

 اين در شرايطي بود كه بعضي از گروهها كه شايد هنوز ماهيتشان براي عموم شناخته نشده بود نغمه هايي را در مورد لزوم انحلال ارتش و بعضي از سازمان هاي ديگر مانند

 سازمان ملي پيش آهنگي ايران ، ساز كرده بودند. امام راحل با ژرف‌نگري و علم و بصيرتي كه خاصه رهبري انقلاب بود و با توجه به مطالعات و گزارش هايي نيز كه خدمتشان تقديم شده بود نظر خود را مبني بر لزوم حفظ و بقاي پيش‌آهنگي بيان كردند.

اما متأسفانه دستور صريح و مؤكد ايشان يكي دو سال بعد تا حدود زيادي رنگ باخت و به دست فراموشي سپرده شد به طوريكه مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۶۱ سازمان پيش‌آهنگي ايران را با اختلاف تنها يك رأي مخالف بيشتر منحل نمود.
از همان زمان يكي ازعلاقمندان به فعاليت هاي پيش آهنگي كه در مدرسه فيضيه حضور داشت و شخصاً سخنان امام را شنيده بود تصميم گرفت دوباره فعاليت‌هاي مفيد پيش آهنگي  را در ايران راه اندازي كند ، اين شخص كسي نبود جز محسن زنجاني  مؤسس جديد فعاليت هاي پيش آهنگي. وي در سال ۱۳۳۰ در تهران به دنيا آمد ، دوران نوجواني و جواني را همراه با پيش كسوتان پيش آهنگ گذراند و از آنها نكات فراواني فراگرفت و به خاطر علاقه و ذكاوتي كه داشت در فعاليت هاي گروهي به عنوان سرجوخه و پايور و در نهايت به سمت مربي و مشاور پيش آهنگي هوايي نائل شد.
در سال ۱۳۵۱ به استخدام مركز فنون هواپيمايي ايران درآمد و دوره‌هاي تخصصي و فوق تخصصي  را در زمينه‌ هواپيماهاي مدل راديو كنترل (بدون سرنشين) و هواپيماهاي مدل قابل پرواز گذراند.

عمده فعاليت‌هاي انجام شده ايشان در زمينه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و اجرايي به شرح ذيل مي باشد:
در بخش آموزشي:

 تدوين كتاب آموزشي چگونه هواپيماي مدل بسازيم؟ (شامل ۱۷ نقشه ساخت و پرواز هواپيماهاي مدل قابل پرواز ) ،

 برگزاري اردوهاي آموزشي دانش پرواز جهت مربيان آموزش و پرورش ،

برگزاري دوره هاي آموزش تربيت مربي و راهنمايان اردو و گردشگري به تعداد ۹۰ نفر معلمين آموزش و پرورش با همكاري اداره آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش كشور در سال ۱۳۶۳٫
در بخش پژوهشي:
تهيه و اجراي «طرح تحقيقاتي پيش‌آهنگي درجمهوري اسلامي ايران ضرورت،

 امكان و الگوها»و عضويت در شوراي بازنگري فعاليت‌هاي پيشتازان و فرزانگان سازمان دانش‌آموزي از فعاليت هاي برجسته ايشان مي باشد.
در زمينه اجرايي:
تأسيس شركت پيش آهنگ كيش در سال ۱۳۷۵ و پس از آن تأسيس كانون آينده سازان پيش آهنگ (كاپ) ثبت سازمان ملي جوانان كه اين كانون در زمينه كارهاي فرهنگي و هنري،

 اجتماعي و توسعه گردشگري ارزان قيمت و گروهي تا كنون توانسته است تعداد۰۰۰/۲۰۰ نفر از جوانان و نوجوانان و خانواده هاي آنان را جهت برنامه‌هاي مختلف گردشگري برنامه ريزي ، سازماندهي و اجرا نمايد.
آقاي زنجاني پس از ماه ها تلاش شبانه روزي و صرف وقت و هزينه در سال ۱۳۸۲ موفق به اخذ مجوز سازمان پيش آهنگي ايران از وزارت كشور گرديد، با تأسيس مجدد اين سازمان،

 پيش آهنگي فعاليت‌هاي خود را در زمينه مشاركت در رشد نوجوانان و جوانان براي تبلور استعدادهاي جسمي، فكري، اجتماعي و معنوي آنان آغاز نمود.